MATEMATİK DERSİNE NASIL ÇALIŞILIR

Genel Çalışma

 • Derse karşı olumlu tutum geliştirme,
 • Öğrenmeye karşı istekli olma,
 • Ders çalışırken kendi aldığı notlardan ve ders kitabından çalışma (Başkalarının notlarından ya da fotokopilerden çalışmama),
 • Verimli, yorucu olmayan ve bireye özel bir çalışma planı hazırlama ve bu planı takip etme,
 • Ezber sistemi yerine çeşitli tekrar tekniklerinden yararlanma (not alarak, önemli bilgilerin altını çizerek çalışma, okuyarak çalışma, bilgi kâğıtları (kartonları) hazırlama, günlük, haftalık ve aylık tekrar takvimi hazırlama, uygulamalar üzerinde çalışarak tekrar yapma, farklı örnekler üzerinde çalışarak tekrar yapma),
 • Ders için mutlak gerekli olan araç-gereçleri yanında bulundurma,
 • Grup çalışmalarında ya da bireysel olarak sunum yapmada istekli olma,

 

Derse Hazırlık

 • Konuya ilişkin ön bilgilerin ve bilinmeyen noktaların farkına varma,
 • Konu hakkında bilinmeyen ve merak edilen noktalar hakkında soru hazırlama,
 • İnternet, gazete, dergi vb. kaynaklardan konuya ilişkin araştırma yapma,
 • Alana ait terminolojiyi bilme, kavrama,

 

Ders Süreci

 • Derse kendini verme, dikkatli dinleme ve etkin katılma,
 • Derste öğretmenin vurguladığı önemli bilgileri not alma,
 • Bireysel yöntemlerle, anlaşılır not tutma,
 • Derste anlaşılmayan ya da merak edilen konular hakkında soru sorma,
 • Etkin dinleme (anlatılanları sorgulama, değerlendirme),

 

Ders Sonrası (Okul içi ve dışında)

 • Tekrar yapma (Derste alınan notların ve önemli bilgilerin üstünden geçmek),
  • Derste anlaşıldığı düşünüldüğü halde daha sonra unutulan, karıştırılan her ne varsa mutlaka not alma ve bu konular hakkında öğretmene danışma,
  • Çok soru çözerek bilgileri kullanma becerisi kazanma,
  • Çözümlü soru analizleri yapma,
  • Farklı kaynaklardan farklı soru tipleri çözme,
  • Çözüm bulunamayan sorulara en kısa sürede çözüm bulma (Öğretmene, arkadaşlara vb. danışma),
  • Türkiye ve dünya gündemindeki olayları gazete, televizyon ya da internetten takip ederek matematik konularıyla bağlantısını kurma,